A creatividade acompáñanos no transcurso da nosa vida xa sexa na resolución de conflictos coma para expresar emocións ou facilitar o día día das persoas a través do deseño, etc.

Os talleres creativos están orientados en dous segmentos de idade os máis novos da casa de idades entre 6 e 12 anos e a xente nova de idades entre 12 e 30 anos.

A variedade de propostas para primaria resúmense en Reciclaxe Creativo, Color e Forma e Espazo Natural. Mentres que para a xente nova as propostas son adaptadas aos seus tempos e necesidades coma os espazos de Obradoiros artesanáis, Alternativa Ocio e Inquedanzas.