Paco Porto

Son unha persoa sociable, divertida e amante do DIY. Estudiei Filoloxia Inglesa e son Técnico Superior en Animación Sociocultural e Turística. Tamén fixen cursos relacionados co Lecer e Tempo Libre. Camiñante incansable polos arredores da Reserva das Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo.

Teño experiencia en deseño e execución de proxectos de intervención socioeducativa, en ámbitos diversos como a igualdade, a educación non formal ou a formación de persoas adultas. Apaixóname traballar con persoas e grupos, acompañármonos na construción colectiva de condicións de vida máis sostibles.

Rocío Osorio

Son Licenciada en Belas Artes na especialidades de Pintura na Universidade de Salamanca con Máster en Arte Contemporánea e outro en Arte Gráfico. Son especialista en Grabado e Técnicas de Estampación e estou formada en Dinamización Comunitaria e Igualdade de Xénero.

Teño experiencia na docencia e no deseño e excecución de proxectos culturais e artísticos. Apasióname traballar con persoas e grupos en contextos nos que se favoreza a creatividade e o empoderamiento das persoas.

Espe Porto

Historiadora da arte, entre as miñas paixóns está a fotografía, a literatura, andar polas corredoiras e a natureza. No eido cultural, formeime en historia da arte e fixen un máster en Xestión e Avaliación do Patrimonio. Nos últimos tempos estoume especializando nas áreas de turismo. Son Guía Oficial do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atánticas.

Teño experiencia desenvolvendo proxectos educativos con infancia e adolescencia, e apoiando procesos participativos relacionados có territorio e o urbanismo.

 

Responsabilidade Social Empresarial | COMPáS Proxectos de Animación Sociocultural e Turística

MISIÓN

COMPáS Proxectos é unha empresa de ecoturismo, lecer e tempo libre. A misión de COMPáS é brindar experiencias de lecer e tempo libre na contorna da Reserva da Biosfera das Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo para coñecer diferentes lugares, persoas e costumes das xentes do lugar; a través do coñecemento do medio natural, a creatividade e a cultura patrimonial material e inmaterial ademáis de dinamizar o territorio.

Para iso contamos con profesionais para brindar servizos de ocio de alta calidade e garantizar que se cumpran as expectativas tanto das nosas clientas individuais coma da comunidade da comarca.

VISIÓN

Cremos que as actividades no eido do ocio e o tempo libre son unha experiencia transformadora, na que a través do territorio, a natureza, as xentes do lugar e o patrimonio material e inmaterial acompañada da creatividade medramos en coñecemento, autoestima e comprensión do mundo que nos rodea.

A nosa visión é dinamizar sociocultural e turísticamente o territorio da Reserva das Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo para crear novas oportunidades de traballo, afianzar poboación, conservar o medio natural da zona, poñer en valor o patrimonio material e inmaterial da comunidade e favorecer relacións socioculturais nas que se fomente a igualdade, a diversidade, a creatividade e a sostenibilidade.

VALORES

Sostenibilidade

Igualdade

Diversidade

Defensa da Cultural Propia

Respeto ao Medio Ambiente

Conservación do Patrimonio Cultural