Nosotras

Paco Porto

Son unha persoa sociable, divertida e amante do DIY. Estudiei Filoloxia Inglesa e son Técnico Superior en Animación Sociocultural e Turística. Tamén fixen cursos relacionados co Lecer e Tempo Libre. Camiñante incansable polos arredores da Reserva das Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo.

Teño experiencia en deseño e execución de proxectos de intervención socioeducativa, en ámbitos diversos como a igualdade, a educación non formal ou a formación de persoas adultas. Apaixóname traballar con persoas e grupos, acompañármonos na construción colectiva de condicións de vida máis sostibles.

Rocío Osorio

Son Licenciada en Belas Artes na especialidades de Pintura na Universidade de Salamanca con Máster en Arte Contemporánea e outro en Arte Gráfico. Son especialista en Grabado e Técnicas de Estampación e estou formada en Dinamización Comunitaria e Igualdade de Xénero. Actualmente estou a realizar o CF “Docencia da formación profesional para o emprego”.

Teño experiencia na docencia e no deseño e excecución de proxectos culturais e artísticos. Apasióname traballar con persoas e grupos en contextos nos que se favoreza a creatividade e o empoderamiento das persoas.

Espe Porto

Historiadora da arte, entre as miñas paixóns está a fotografía, a literatura, andar polas corredoiras e a natureza. No eido cultural, formeime en historia da arte e fixen un máster en Xestión e Avaliación do Patrimonio. Nos últimos tempos estoume especializando nas áreas de turismo. Son Guía Oficial do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atánticas.

Teño experiencia desenvolvendo proxectos educativos con infancia e adolescencia, e apoiando procesos participativos relacionados có territorio e o urbanismo.

 

José A. Paz

Son unha persoa curiosa sempre na busca de aprender algo novo ben sexa en libros ou en paseos por lugares de todo tipo. Formado en Educación Social, con titulación en Lecer e Tempo Libre e habilitado coma Guía Oficial de Turismo de Galicia.

Conto con experiencia no deseño e execución de todo tipo de proxectos  socioeducativos que abranguen dende a  infancia ata a senectude en actividades de educación non formal, formación de adultos e diferentes tipos de roteiros e visitas guiadas.

 

Ari Martínez

Son unha persoa amante da natureza e cu inquieto. Estou formada nas actividades físicas e deportivas, sempre vinculada ao deporte facendo, unha das miñas aficións a miña profesión.

Levo máis de 14 anos no sector da educación e da saúde, contando cun coñecemento moi amplo das actividades do corpo e a mente. As miñas paixóns son o sendeirismo e a montaña na que me encanta perderme e toparme coa natureza.

Manu Seijo

Son unha persoa que disfruta do deporte e da natureza a partes iguais. Son Técnico Superior en Actividades Físicas e Deportivas complementada con formación en actividades relacionadas co deporte, saúde corporal e actividades de lecer.

Teño 18 anos de experiencia traballando e colaborando con clubes e empresas relacionadas co deporte, natureza e animación no deseño, planificación e execución de actividades no medio natural aproveitando os recursos dos que dispoñemos.