pousamobil

Título da actividade: Pousamóbil

Descrición da actividade:

Descargar a plantilla. Pegar a plantilla nun cartón. Recortar cada unha das pezas cun cutter ou tesoira. Acompañámonos dunha regra de metal para facer os cortes.

Cortadas as figuras pasaremos a pegalas. Coller unha das pezas de 8×10 cm e pegamos unha das 8×2 cm na parte dianteira e outra de 8 cm x2 xusto pegada por encima. Collemos outra peza de 8×2 cm e a pegamos consecutivamente a ela sen deixar espazos entre unhas pezas e as outras. Feito isto, pegamos outra de 8x2cm no outro límite da peza.

Collemos as dúas pezas que nos quedan e as presentamos par ver o ángulo no que se pousarán o móbil. As pegamos e decoramos cos rotuladores e pinturas que teñamos a mán.

Recursos materiais:

  • Material de refugallo: Cartón
  • Cutter
  • Lápis
  • Tesoira
  • Pegamento

PDF descargable

Instruccións Pezas Pousamóbil

Webgrafía:

Antonio Meucci, inventor do teléfono.

+ Obradoiros Creativos:

Listaxe Obradoiros Creativos

Deixar unha resposta