Residuos totais xerados: 0,33 kg/día

Residuos xerados por tipo:

Tipo de residuos% do total
Orgánicos29%
Papel e cartón26%
Vidro11%
Envases lixeiros e asimilables24%
Outros9%

Porcentaxe de recollida selectiva: 84%

Pegada ecolóxica por xeración de residuos: 11,75 kg CO₂/ano

Galicia posúe 11.164 km² de bosques que permiten capturar 2,5 toneladas de CO₂ por habitante e ano.
COMPáS Proxectos ten unha xeración de residuos moi baixa, un 27,5% da media galega, e a pegada de carbono dos residuos que xeramos é do 5% da media galega.

Pegada ecolóxica total (residuos): 11,75 kg CO₂/ano (9,2% sobre as emisións totais medias por persoa e ano)