O Pazo de Mariñán xa é un destino Observer de Turismo Científico

Á beira da ría de Betanzos, no concello de Bergondo, o Pazo de Mariñán constitúe un enclave cunha interesante historia ás súas costas. E nos seus xardíns acumúlanse importantes elementos que o acaban de facer merecedor da certificación Observer® de Turismo Científico na categoría de Xardín Histórico. O edificio acolleu este martes a entrega da certificación, que destaca a singularidade do seu xardín de camelias e formacións arbóreas incluídas no Catálogo de Árbores Senlleiras de Galicia. Mariñán está tamén considerado como Conxunto Histórico Artístico desde 1972.

O obxectivo da certificación Observer é poñer en valor e recoñecer a singularidade dos recursos turísticos que avalían, e achegar aos xestores do espazo una ferramenta de planificación que sirva de guía para deseñar novas estratexias turísticas acordes ao patrimonio dos destinos que certifican.

Nós estaremos facendo visitas guiadas ao Pazo de Mariñán durante este ano. ¿Tes mellor plan?

Deixar unha resposta