Normas básicas de desenvolvemento da actividade

NORMAS DE COMPORTAMENTO NO MEDIO NATURAL:
 1. Non encendas lume, é o principal inimigo dos nosos bosques.
 2. Non fumar
 3. Deixa todo como o atopaches
 4. Gardar o lixo nunha bolsa e levar ata o punto máis perto de recollida.
 5. Atende as recomendacións en todo o meomento da mediadora do territorio. Mira ben dónde pisas.
 6. Coida as fontes, ríos e regos.
 7. Non te leves ramas nin flores. Existen especies en perigo de extinción.
 8. Non fales moi alto ou fagas ruido.
 9. Avisa á mediadora de calquera incidente sufrido.
Normas básicas de desenvolvemento da actividade. OBRADOIROS
Normas básicas

 a) NORMAS DE HIXIENE

 • Mantén as máns limpas e secas en todo momento.
 • Recolle o cabelo, se o levas longo
 • Avisar á monitora de calquera incidente sufrido
 • Limpa e ten ordeada a túa mesa de traballo, retira e coloca todo o que non necesites.
 • Ao rematar unha determinada tarea, limpa e ordea o lugar de traballo.

b) NORMAS DE SEGURIDADE XERAIS

 • Evita levar pulseras, anéis, mangas anchas, colares, etc. para evitar engancharte.
 • Consulta coa monitora calquera duda
 • Coida as ferramentas e minimiza o gasto de material

c) NORMAS DE SEGURIDADE RELATIVAS ÁS FERRAMENTAS

 • Coñece as técnicas de emprego de cada ferramenta
 • Utiliza sempre a ferramenta axeitada para cada tarefa
 • Comproba que as ferramentas estén en perfecto estado de uso

d) NORMAS DE SEGURIDADE RELATIVAS Á TAREFA

 • Ten sempre unha tarefa específica que cumprir
 • Debes traballar en boas condicións físicas e psíquicas.
 • Aprende o uso de cada ferramenta antes de utilizala
 • Usa os elementos de protección necesarios.

e) NORMAS DE SEGURIDADE NO ESPAZO FÍSICO

 • Aprende a organización interna do obradoiro, busca entradas e saídas, e os elementos de seguridade.
 • Respeta sempre a sinalización de seguridade.