Guía de actuación. Conxunto de actuacións e técnicas que permiten a atención inmediata dunha persoa accidentada, ata que chega a asistencia médica profesional, a fin de que as lesións que sufriran non empeoren. 

Guía de actuación. OBXETIVOS:

 • Manter viva á persoa accidentada.
 • Evitar novas lesións ou complicacións.
 • Poñer á persoa accidentada o antes posible en máns dos servizos médicos.
 • Aliviar a dor.
 • Evitar infeccións ou lesións secundarias.

Sempre que se presten primeiros auxilios temos que seguir uns consellos xeráis:

 • Actuar con rapidez pero conservando a calma.
 • Evitar aglomeracións.
 • Non mover á persona ferida salvo que sexa imprescindible.
 • Traslado adecuado.
 • Non dar á persoa ferida de beber, comer ou medicar.
 • Tranquilizar á persoa ferida.
 • Manter á persoa ferida quente.
 • Facer soamente o imprescindible.
 • Se non se sabe, absterse.
 • Atención! A mediadora ou monitora tamén deberá protexerse (lubas, protectores no boca a boca…).
Guía de actuación
FASES DE ACTUACIÓN: “P A S”

PROTEXER O LUGAR DOS FEITOS

Protexer á persoa accidentada e a persoa que socorre. É preferible alonxar o perigo que movilizar á persoa accidentada. Temos que facer seguro o lugar de emerxencia (sinalizar, retirar perigos, iluminar…).

AVISAR AOS SERVIZOS DE SOCORRO: 112

Informar correctamente sobre:

 • Lugar exacto.
 • Tipo de accidente.
 • Número de persoas feridas e situación.
 • Identificarse (as chamadas anónimas non inspiran confianza). Contacto COMPáS

SOCORRER: APLICAR OS COÑECEMENTOS

 • Actuar rápidamente pero con calma.
 • Actuar seguindo unha orde de prioridades:
  1. Salvar a vida.
  2. Evitar que se agraven as lesións
 • Realizar maniobras sinxelas encamiñadas a evitar lesións.
 • Como norma general non inmovilizar á persoa accidentada. Se tiveramos que facelo, movela en bloque.
 • Organizar: alonxar ás persoas curiosas e dar instruccións.