Francisco Porto CereiroFrancisco Porto


Cereiro de profesión. Ademáis de amante das flores e as plantas aromáticas, son unha persoa emprendedora, creativa e activa. Teño formacións no ámbito sociocultural, turístico e empresarial; ferramentas que facilitan a xestión diaria de COMPÁS.

Equipo COMPáS Rocío Osorio


Rocío Osorio

Son Licenciada en Belas Artes na especialidades de Pintura na Universidade de Salamanca con Máster en Arte Contemporánea e outro en Arte Gráfico. Son especialista en Grabado e Técnicas de Estampación e estou formada en Dinamización Comunitaria e Igualdade de Xénero.
Teño experiencia na docencia e no deseño e excecución de proxectos culturais e artísticos. Apasióname traballar con persoas e grupos en contextos nos que se favoreza a creatividade e o empoderamiento das persoas.
Equipo COMPáS Esperanza Porto


Espe Porto

Historiadora da arte, entre as miñas paixóns está a fotografía, a literatura, andar polas corredoiras e a natureza. No eido cultural, formeime en historia da arte e fixen un máster en Xestión e Avaliación do Patrimonio. Nos últimos tempos estoume especializando nas áreas de turismo. Son Guía Oficial do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atánticas.
Teño experiencia desenvolvendo proxectos educativos con infancia e adolescencia, e apoiando procesos participativos relacionados có territorio e o urbanismo.

Responsabilidade Social Empresarial | COMPAS.GAL |

Valores de COMPáS Proxectos

Creatividade e Innovación
Inventar ou mellorar ideas que poidan convertirse en productos, proxectos ou programas, chegando a solucións orixináis, auténticas experiencias que promoven un cambio na sociedade.

Calidez
Manter un trato cercano, amable, afectuoso, sensible, de respeto, que implica unha boa predisposición para escoitar e empatizar coa persoa, coa súa contorna, xerando relacións de confianza.

Adaptabilidade
Capacidade de adaptación ás necesidades emerxertes e aos cambios (da contorna, do momento, económicos estructurais, etc.) que se reflexa nunha flexibilidade na modificación e aportación de procedementos, accións, intervencións a ditos cambios, optimizando ao máximo os recursos.

Cooperación
Capacidade de traballar en equipo, no que as partes implicadas buscamos solucións conxuntas, intercambiamos coñecementos, favorecemos a creación de canáis de comunicación e participación, co propósito de alcanzar uns fins e obxetivos comúns.

Solidariedade
Sentimento de colaboración, participación e actuación a favor da xustiza social, e de que quenes sufren situacións de desigualdade.

Ecoloxía 
Divulgación dos valores naturais. Fomentar a educación ambiental, concienciación ambiental e o coñecemento ecolóxico, de actitudes e valores para lograr a conservación do medioambiente.

Desenvolvemento sostible
Uso e goze dos recursos naturais para conseguir o desenvolvemento económico e social, asegurando o mantemento e a preservación para as novas xeracións.

Sostenibilidade ambiental
Fomentar a responsabilidade consciente sobre o ecolóxico, mantendo o equilibrio e preservación dos recursos naturais e mantendo os ecosistemas saudables.

Equidade
Promover a diversidade das persoas como valor engadido. Favorecer o respeto ás características de cada persoa ofrecendo posibilidades de desenvolvemento específicas.

Emoción
Espallar alegría e felicidade.