A contorsionista

Título da actividade: A contorsionista

Descrición da actividade:

Collemos un trozo de cartolina e debuxamos co lápis a figura de dous brazos longos, o corpo e unhas pernas largas que formará a nosa contorsionista. Pintamos o corpo da contorsionista e recortamos a contorna. Para rematar pegaremos un extremo da contersionista co outro.

Contorsionistas: As persoas contorsionista soían acompañar aos xograres mentres eles tocaban estas persoas realizaban diferentes tipos de exercicios.

Recursos Materiais:

  • Tesoira
  • Lápis
  • Cartón (Materiais de refugallo: caixa de cerais, caixa de galletas, caixa de zapatos, etc)
  • Rotuladores
  • Pintura acrílica
  • Cartolinas de cores

Bibliografía:

Barral Rivadulla, Mª Dolores. Aspectos de lo cotidiano en el arte medieval gallego. SEMATA, Ciencias Sociais e Humanidades, ISSN 1137-9669, 2009, vol. 21: 265-286

+ Obradoiros Creativos:

Listaxe Obradoiros Creativos

Deixar unha resposta